Header

Forskarpresentationer

Thomas Sterner
Thomas Sterner är professor i miljöekonomi vid Instititutionen för nationalekonomi, Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Han är expert på styrmedel för att hindra och begränsa växthusgasutsläpp, och är samordnande huvudförfattare till IPCC:s tredje delrapport, kapitlet om nationella, regionala och lokala styrmedel, som handlar om åtgärder för att begränsa klimatförändringarna.
Läs mer om Thomas Sterners forskning

Thomas Sterner ger ett seminarium om IPCC:s tredje delrapport:
onsdag 23 april kl 10.00-12.00, på Handelshögskolan i Göteborg
Läs mer

 

Ulf Molau
Ulf Molau är professor i växtekologi vid Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet. Han är en av huvudförfattarna till IPCC:s andra delrapport som handlar om klimatförändringarnas inverkan på miljö och samhälle. Ulf är huvudförfattare till kapitlet ”Detection and Attribution of Observed Impacts”. Kapitlet handlar om vilka förändringar i miljön som kan tillskrivas klimatförändringarna och vilka förändringar som beror på andra orsaker.
Läs mer om Ulf Molaus forskning

 

Madelene Ostwald
Madelene Ostwald är forskare på GMV (Göteborgs miljövetenskapliga centrum) med placering på Fysisk resursteori på Chalmers. Hennes forskning fokuserar på markanvändning och skog i relation till klimatförändringar och klimatpolicies. Hon arbetar också på Centrum för klimatpolitisk forskning (CSPR) på Linköpings universitet.
Läs mer om Madelene Ostwalds forskning

Kommentera inlägget

Göteborgs universitet förbehåller sig rätten att ta bort inlägg som innehåller diskriminerande uttalanden, personliga påhopp eller språk som kan uppfattas som stötande.

Din epost-adress kommer inte publiceras. Namn och epost är obligatoriska fält.

*

no