Header

Medan ett pärlband av IPCC-rapporter kavlats ut under det senaste halvåret har det hänt mycket kring det som kallas läckage. I varje fall i min värld. Läckage, något som läcker – och i fallet klimatförändringar gäller det växthusgaser. Som det behandlats inom klimatpolitiken har det inneburit att länder, ett projekt eller andra aktörer försöker minska … Read more

no